Witamy w generatorze Super Grupy KBS

Dzięki temu udogodnieniu w kilku prostych krokach sam możesz wygenerowć dokumenty, które następnie należy podpisać i wysłać wraz z dowodem wpłaty pierwszej składki na adres Biura Regionalnego KBS. Adres Biura:
Al.Wyzwolenia 6/6 58-300 Wałbrzych
Jeżeli masz pytania dzwoń pod numer 696 434 162.

1.
Wybór Wariantu
2.
Dane osobowe
3.
Adres
4.
Uposazeni
5.
Koniec

Wariant ubezpieczenia

Jeśli jesteś zdecydowany na nasze ubezpiecznie zapoznaj się z szczegółami oferty i wybierz wariant ubezpieczenia poniżej

Zawód

Jeżeli pracujesz w poniższych zawodach możesz przystąpić do ubezpieczenia ale nie będzie ochrony podczas pracy.

 • górnik oraz inna osoba wykonująca prace pod ziemią,
 • pracownik pracujący pod wodą,
 • konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy,
 • ochroniarz z pozwoleniem na broń,
 • pracownik leśny przy zrywce, wyrębie i zwózce,
 • pracownik na wysokościach powyżej 10 metrów,
 • elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V,
 • kaskader, pirotechnik,
 • korespondent wojenny,
 • żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz,
 • ratownik,
 • pracownik platformy wiertniczej,
 • pracownik fizyczny rafinerii, tartaku,
 • pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych,
 • funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
 • pracownik rybołówstwa dalekomorskiego,
 • personel samolotów,
 • treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku,
 • akrobata, artysta cyrkowy,
 • sportowiec zawodowy.

Oświadczenie


Dane osobowe

Dane kontaktowe

Podanie danych kontaktowych jest wymagane.


Adres zameldowania

Adres do korespondencjiLiczba uposażonych

Uposażony 1

100 %

Wygeneruj wniosek (pdf) do podpisania

Jeśli jakieś dane się nie beda zgadzać możesz wrócić do poprzednich kroków i wygenerowac plik jeszcze raz !

Dodatkowe pliki do pobrania

Aneksy do ogólnych warunków