KBS - Wałbrzyskie Biuro Regionalne

biurowalbrzych@kbs.pl

074 849 20 32

KAPITAŁ
BEZPIECZEŃSTWO
SERWIS

Niezależne Pośrednictwo Ubezpieczeniowo Finansowe

Nieprzerwanie od 1994 roku.

Sprawdź ofertę!

Bezpieczeństwo


Zabezpieczenie zdolności do wykonywania pracy to podstawa bezpieczeństwa. Zdrowie natomiast warunkuje zdolność do wykonywania pracy, czyli możliwość realizowania własnych planów i marzeń. Co się stanie gdy nastąpi utrata zdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku? Nie jesteśmy wtedy w stanie utrzymać dotychczasowej stopy życiowej i zrealizować naszych dotychczasowych zamierzeń. Dlatego ważnym elementem dającym poczucie bezpieczeństwa finansowego rodziny czy nas samych jest odpowiednio dobrane ubezpieczenie. W naszym produkcie te kryteria są spełnione. Zabezpieczenie jest odpowiednio wysokie i realnie zabezpiecza nasze potrzeby w razie wypadku.

Zabezpieczenie działa 24h na dobę na całym świecie!
Suma odszkodowania nawet do 400.000zł!
Ubezpieczenie za darmo! Gwarancja zwrotu 100% składek!

Tak to prawda składki na koniec trwania programu są zwracane i to niezależnie od tego czy korzystaliśmy w międzyczasie ze świadczeń.

Założenie jest takie, że to ubezpieczenie ma chronić przez cały okres aktywności zawodowej. Czyli umowę podpisujemy np. na 15, 20 lub 25 lat w zależności od naszego wieku. Im większego uszczerbku doznamy podczas wypadku tym większe będzie świadczenie. To również bardzo słuszne i mądre rozwiązanie. Sumy ubezpieczenia rosną nawet do 400%.

Najczesciej zadawane pytania:

1) Co to jest wypadek ?

Nieszczesliwy Wypadek to nagłe, nieoczekiwane i nieprzewidywane zderzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli Ubezpieczonego, w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł.Za Nieszcześliwy Wypadek nie uważa się urazów i chorób związanych z zmianami zwyrodnieniowymi lub innymi zmianami chorobowymi, w szczególnosci zawału serca, wylewy krwi, udaru, krwotoku śródmózgowego, padaczki, zatrucia oraz wszelkich innych chorób i infekcji również tych które wystąpiły nagle.

2) W jakich przypadkach wypłacane jest świadczenie ?
Śmierć w wyniku NW 25 000 50 000 75 000 100 000
Trwałe kalectwo - suma ubezpieczenia 25 000 50 000 75 000 100 000
Trwałe kalectwo - max suma odszkodowania 100 000 200 000 300 000 400 000
Poważny uraz 12 500 25 000 37 500 50 000
Złamania lub oparzenia 5 000 10 000 15 000 20 000
Pobyt w szpitalu/dzień 25 50 75 100
Pakiet A Pakiet B Pakiet C Pakiet D
3) Czy otrzymam wszystkie wpłacone składki, mimo wypłaty świadczenia w trakcie trwania umowy ?

Tak. Niezależnie od wypłaconych świadczeń Klient otrzymuje wpłacone składki, zgodnie z wybranym wariantem ubezpieczenia.

4)Jakie świadczenie otrzymam w przypadku złamań lub oparzeń?

W przypadku złamań lub oparzeń Klient otrzymuje świadczenie określone jako % sumy ubezpieczenia zgodnie z obowiązującą tabelą.

5) Ile wynosi dzienne świadczenie szpitalne?

Świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu w wyniku NW wynosi 1% sumy ubezpieczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu (minimalna długość pobytu - 3 dni).

Blog

Przejdź do artukułu który może ci uświadomić jak ważne jest posiadanie polisy : Artykuł - Przyznaję się do ...