KBS - Wałbrzyskie Biuro Regionalne

biurowalbrzych@kbs.pl

074 849 20 32

KAPITAŁ
BEZPIECZEŃSTWO
SERWIS

Niezależne Pośrednictwo Ubezpieczeniowo Finansowe

Nieprzerwanie od 1994 roku.

Sprawdź ofertę!

Błąd zapytania do bazy danych

Referencje


NASZE MOTTO: PROFESJONALIZM I RZETELNOŚĆ !!!

Dbamy o wysoki poziom usług między innymi kształcąc się ustawicznie i doskonaląc swoje umiejętności. Dlatego nie zawahaliśmy się sprawdzić naszą wiedzę biorąc udział w organizowanej przez ,, Gazetę Ubezpieczeniową „ - Europejskiej Akademii Ubezpieczeń

Dwukrotnie udało nam się zdobyć ZŁOTE ODZNAKI
Złota Księga Ubezpieczeń 2005
ROK 2005
Złota Księga Finansów 2006/2007
ROK 2006/2007

Nasze nazwiska można znaleźć na liście SYGNATARIUSZY KODEKSU ETYKI określającego standardy etyki zawodowej pośredników ubezpieczeniowych i finansowych , nad których przestrzeganiem czuwa Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych.

Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych

Wpisując się na ta listę zobowiązaliśmy się do :

W listopadzie 2007 roku dwie osoby z naszego grona zdobyły certyfikaty EFG ( EUROPEAN FINANCIAL GUIDE ) w EAFP Europejskiej Akademii Planowania Finansowego www.eafp.pl . Są to :